جریان تبریز مسابقه بسکتبال شهرداری

جریان: تبریز مسابقه بسکتبال شهرداری آسایشگاه نماینده استان لیگ برتر تیم بسکتبال

گت بلاگز اخبار بین الملل کره جنوبی به دنبال توافق هسته‌ای با کره شمالی تا سال 2020

رییس جمهور کره جنوبی به دنبال یک توافق هسته‌ای با کره شمالی تا سال 2020 است که در ازای تضمین به رهبر این کشور جهت بقاء رژیم آن، باعث خلع کامل تسلیحات هسته‌ای کر

کره جنوبی به دنبال توافق هسته‌ای با کره شمالی تا سال 2020

کره جنوبی به دنبال توافق هسته ای با کره شمالی تا سال 2020

عبارات مهم : توافق

رییس جمهور کره جنوبی به دنبال یک توافق هسته ای با کره شمالی تا سال 2020 است که در ازای تضمین به رهبر این کشور جهت بقاء رژیم آن، باعث خلع کامل تسلیحات هسته ای کره شمالی شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از بلومبرگ، مون جائه این، رییس جمهور کره جنوبی که به دنبال گفت وگو با کره شمالی هست، روز چهارشنبه این نشانه را در گزارشی در مورد برنامه دوره 5 ساله خود منتشر کرد.

کره جنوبی به دنبال توافق هسته‌ای با کره شمالی تا سال 2020

در این گزارش آمده است: ما گفت وگویی را شروع خواهیم کرد که به خلع کامل تسلیحات هسته ای آمریکا منجر خواهد شد. این توافق بعد از آنکه خلع تسلیحات هسته ای کامل شده است و رژیم صلح به نحوه باثباتی انجام شود، به امضای طرف ها خواهد رسید.

مون که از 10 می قدرت را در کره جنوبی به دست گرفته است به دنبال روشی صلح آمیز جهت کم کردن تنش های ایجاد شده است مبنی بر حمله هسته ای کره شمالی به خاک آمریکا است.

رییس جمهور کره جنوبی به دنبال یک توافق هسته‌ای با کره شمالی تا سال 2020 است که در ازای تضمین به رهبر این کشور جهت بقاء رژیم آن، باعث خلع کامل تسلیحات هسته‌ای کر

به گزارش ایسنا، مقامات کره شمالی در تصویر العمل به کارها خصمانه آمریکا علیه این کشور چندین بار آمریکا را به حمله هسته ای ترساندن کرده اند.

به گزارش ایسنا، کره شمالی که در سال 2005 از معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای (NPT) خارج شد، تاکنون در سال های 2006، 2009، 2013 و 2016 پنج آزمایش هسته ای را انجام داده است.

واژه های کلیدی: توافق | آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | کره شمالی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs