جریان تبریز مسابقه بسکتبال شهرداری

جریان: تبریز مسابقه بسکتبال شهرداری آسایشگاه نماینده استان لیگ برتر تیم بسکتبال

گت بلاگز اخبار حوادث مهر تائید بر مجازات زن شیطان‌ صفت

حکم سنگین زن جوان که به بهانه تاسیس موسسه ترویج عرفان چند زن و دختر رابا همدستی شوهرش به‌ دام شیطانی انداخته و آنها را آزار داده بودند، دیروز در دیوان عالی کشور

مهر تائید بر مجازات زن شیطان‌ صفت

مهر تائید بر مجازات زن شیطان صفت

عبارات مهم : شیطان

حکم سنگین زن جوان که به بهانه تاسیس موسسه ترویج عرفان چند زن و دختر رابا همدستی شوهرش به دام شیطانی انداخته و آنها را آزار داده بودند، دیروز در دیوان عالی کشور مهر تائید خورد. این در حالی است که مرد شیطان صفت سه ماه قبل با حکم دادگاه انقلاب به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش جام جم، پیگیری به این پرونده از اوایل تابستان 96 به دنبال شکایت دختری جوان به نام نازنین در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی گفت: مدتی پیش با مردی میانسال به نام کمال آشنا شدم که می گفت کارمند رسمی صدا و سیماست و بتازگی یک دفتر سینمایی تاسیس کرده است.

مهر تائید بر مجازات زن شیطان‌ صفت

دختر جوان ادامه داد: من به دفتر وی در خیابان گاندی که هیچ تابلویی نداشت رفتم تا زیاد با او و همسرش پروین آشنا شوم. آنها می گفتند در دفتر تازه تاسیس ارزش کلاس های عرفانی برگزار می کنند و می توانند بسیاری از پرسشها روحی، روانی و حتی گرفتاری های شخصی را حل کنند. من قبول کردم در کلاس هایشان شرکت کنم. پول هنگفتی هم به عنوان شهریه پرداختم. بعد از مدتی شرکت در کلاس های این زوج، پروین با من صحبت کرد. او با حرف هایش راضی ام کرد جهت سیر مراحل عرفان، خودم را در اختیار همسرش قرار دهم.

دختر جوان گفت: پروین ابتدا کلماتی نامفهوم به زبان آورد سپس دارویی خواب آور به من داد. هنگامی که به هوش آمدم متوجه شدم مورد آزار قرار گرفته ام. من به آنها اعتراض کردم ولی آنها می گفتند این مرحله ای از درمان افسردگی و گره گشایی از پرسشها روانی هست. هنگامی که به دکتر مراجعه کردم و متوجه شدم تحت آزار قرار گرفته ام تصمیم گرفتم از این زوج شکایت کنم.

حکم سنگین زن جوان که به بهانه تاسیس موسسه ترویج عرفان چند زن و دختر رابا همدستی شوهرش به‌ دام شیطانی انداخته و آنها را آزار داده بودند، دیروز در دیوان عالی کشور

به دنبال بیانات تکان دهنده این دختر، تلاش جهت ردیابی زوج شیطان صفت شروع شد. کمال و همسرش بازداشت شدند و در این میان تعدادی زن و دختر جوان شکایت های مشابهی را به پلیس ارائه کردند.

آنها گفتند زن جوان با حرف هایش ما را خام می کرد تا تسلیم خواسته های او و همسرش شویم. سپس پول شهریه را برمی داشت و ما را در اختیار همسرش قرار می داد. این زوج جهت جنایت های سیاهشان از قبل با هم نقشه کشیده بودند.

با تجمیع شکایت ها و با توجه حساسیت عنوان پرونده در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار داده شد وکمال به اعدام محکوم شد.

مهر تائید بر مجازات زن شیطان‌ صفت

در حالی که بسیاری از شاکی ها به خاطر آبرویشان از شکایت صرف نظر کرده بودند، پرونده این جنایت سیاه به شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد.

زن و شوهر شیطان صفت پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شدند و قضات دادگاه کمال را به اعدام و همسرش را به 25 سال زندان محکوم کردند.

حکم سنگین زن جوان که به بهانه تاسیس موسسه ترویج عرفان چند زن و دختر رابا همدستی شوهرش به‌ دام شیطانی انداخته و آنها را آزار داده بودند، دیروز در دیوان عالی کشور

کمال آخرهای بهمن 96 با حکم دادگاه انقلاب به دار مجازات آویخته شد. دیروز حکم 25سال زندان همسر کمال در دیوان عالی کشور مهر تائید خورد و قطعی شد.

مهر تائید بر مجازات زن شیطان‌ صفت

واژه های کلیدی: شیطان | مجازات | پرونده | انقلاب | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs