جریان تبریز مسابقه بسکتبال شهرداری

جریان: تبریز مسابقه بسکتبال شهرداری آسایشگاه نماینده استان لیگ برتر تیم بسکتبال

گت بلاگز اخبار پزشکی فعالیت فیزیکی از بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کند

طبق نتیجه های انتشار یافته در مجله تخصصی قلب، هر گونه فعالیت فیزیکی در وقت سالمندی بهتر از فعالیت نداشتن جهت کم کردن پرسشها قلبی است.

فعالیت فیزیکی از بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کند

فعالیت فیزیکی از بیماری های قلبی جلوگیری می کند

عبارات مهم : سالمند

طبق نتیجه های انتشار یافته در مجله تخصصی قلب، هر گونه فعالیت فیزیکی در وقت سالمندی بهتر از فعالیت نداشتن جهت کم کردن پرسشها قلبی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، افراد سالمند هر گونه فعالیتی که داشته باشند باعث می شود که کمتر به پرسشها قلبی دچار شوند.

فعالیت فیزیکی از بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کند

مدیر این تحقیقات می گوید فعالیت فیزیکی مداوم فایده های زیادی جهت سلامتی دارد. افراد سالم باید حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته ورزش کنند. افراد سالمند هرچقدر که فعالیت داشته باشند، سلامت قلبی بیشتری دارند.

این مطالعات می تواند به کمتر شدن پرسشها قلبی در افراد سالمند کمک کند.

طبق نتیجه های انتشار یافته در مجله تخصصی قلب، هر گونه فعالیت فیزیکی در وقت سالمندی بهتر از فعالیت نداشتن جهت کم کردن پرسشها قلبی است.

مدیر این تحقیقات در ادامه افزود: ما ارتباط تصویر را بین فعالیت فکری در افراد سالمند و خطر بیماری های قلبی یافتیم. افراد سالمند زیاد از دیگران احتمال بیماری های قلبی دارند. افراد سالمندی که فعالیت فیزیکی میانگین دارند ۱۴ درصد کمتر در معرض بیماری های قلبی – عروقی هستند. این نشان می دهد که حتی فعالیت فیزیکی کم جهت سلامت قلب بافایده هست. افراد سالمند باید تشویق شوند که حداقل فعالیت فیزیکی با شدت کم مانند پیاده روی داشته باشند.

واژه های کلیدی: سالمند | فعالیت | بیماری | سالمند | تحقیقات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs